Jaarlijks verdwijnen er 3,5 miljard bomen. De gevolgen hiervan voor mensen, dieren en het klimaat zijn rampzalig. Daarom investeren wij in bomen en bewustwording. Hoe we dat doen? We planten bomen en herstellen bestaande bossen en maken mensen bewust van het belang van bomen. Dichtbij huis, maar ook verder weg met duurzame bosprojecten in ontwikkelingslanden. Je kunt meehelpen door bomen te planten of CO2 te compenseren.

Steeds meer mensen willen bovendien bewust en gezond leven. De coronacrisis heeft dit proces bij velen al versneld. Denk hierbij aan de behoefte aan goed (lokaal) voedsel, meer de natuur in willen gaan en een gezonder leefklimaat. Langzaam maar zeker komt er dus meer groene bewustwording op gang.

Dit is ook hard nodig, we verbruiken nog altijd (veel) meer dan dat we teruggeven aan onze planeet. Zodoende putten we moeder natuur langzaam maar zeker uit. En dat is zonde natuurlijk!

Samen met onze partners zoals Stichting Oasebos en Voedselbosbouw Nederland willen we andere mensen klimaatbewust(er) maken.