Eden herbebossingsprojecten is actief in 10 landen rondom de evenaar. Ieder project start met het leggen van contacten met lokale overheden en gemeenschappen. Door hen te betrekken bij herbebossingsprojecten neemt de kans op succes toe. Niet alleen de natuur gaat erop vooruit. Dankzij herbebossingsprojecten heeft de lokale bevolking die vaak in extreme armoede leeft, ook nieuwe kansen op het gebied van economie, gezondheid en onderwijs.

Eden is actief in 10 landen waar de herbebossingsprojecten altijd doorgaan temidden van maatschappelijke onrust, extreem weer, wilde dieren of andere obstakels. Terwijl de bossen zich herstellen, verbetert de grond, komen water en wilde dieren terug en herstelt de natuur als geheel zich.

Madagascar
Mozambique
Kenia
Ethiopië
Nepal
Indonesië
Haïti
Honduras
Brazilië
Filipijnen