Onze planeet warmt in een rap tempo op, is je dit zelf ook al opgevallen (los van het nieuws)? De cijfers liegen er bovendien niet om. Helaas lijkt deze opwarming – ondanks prachtige initiatieven – de komende jaren nog wel even door te gaan. Terwijl de politiek over creatieve oplossingen debatteert, worden CO2 emissies kunstmatig ‘ge-greenwashed’ door in biomassacentrales houtsnippers te verstoken. Regelmatig worden deze stukjes boom uit het buitenland geïmporteerd, zodat we zelf nét onze klimaatdoelstellingen behalen. Zo zijn er nog meer trucs met veel woorden en weinig actie. Tijd voor verandering!

Tropisch regenwoud

Het regenwoud is het oudste en het meest soortenrijke ecosysteem ter wereld. Sommige regenwouden zijn meer dan 100 miljoen jaar oud. De afgelopen 50 jaar is door houtkap en andere menselijke ingrepen meer dan de helft ervan verdwenen. Behoud van onze tropische regenwouden is van levensbelang, want

  • Meer dan 50% van het aantal bekende plant- en diersoorten leeft in tropische regenwouden;
  • 20% van de totale uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van ontbossing door verbranding in tropische regenwouden; en
  • 25% van de hedendaagse medicijnen komt uit het tropisch regenwoud.

In samenwerking met Stichting Oasebos beschermen we het tropisch regenwoud.

Het verdwijnen en aantasten van onze tropisch regenwouden heeft ernstige klimaateffecten

Wist je dat tropische regenwouden een belangrijke rol spelen in het reguleren van ons klimaat? Dagelijks worden er enorme stukken regenwoud gekapt. Elk jaar verdwijnt er 13 miljoen hectare bos. Dat is omgerekend een oppervlakte van zesendertig voetbalvelden per minuut. 17% van het Amazone gebied is inmiddels gekapt. Auw!

De uitgebreide houtkap zorgt ook nog eens voor een dubbele aanslag op de longfunctie van het regenwoud. Ten eerste kunnen de gekapte bomen niet meer zorgen voor het omzetten van koolstofdioxide (CO2) in zuurstof (O2). Op de tweede plaats komt tijdens het kappen en verbranden van bomen de vastgelegde CO2 vrij. 20% van de jaarlijkse CO2 emissies wordt veroorzaakt door ontbossing.

Bron voor medicijnen

Regenwouden zijn bovendien belangrijk voor de productie van medicijnen. Maar liefst een kwart van de hedendaagse medicijnen komt uit het tropisch regenwoud. Een groot deel van de plantensoorten die potentiële anti-kanker eigenschappen bevatten, groeit uitsluitend in regenwouden. Houtkap en uitbreiding van landbouwgrond in regenwouden brengen deze plantensoorten in gevaar. Een plant met aids remmende eigenschappen was net ontdekt voordat deze al bijna verdwenen was uit het regenwoud van Maleisië. Heftig of niet?