Onze partner in het regenwoud van Costa Rica

Tropische regenwouden zijn de rijkste en oudste natuurgebieden op onze planeet. Ze bevatten een enorme biodiversiteit. Regenwouden zijn de longen van onze aarde en leggen veel CO2 vast. Daarnaast zijn ze een bron van voedsel en bijzondere grondstoffen, bijvoorbeeld voor medicijnen.

Helaas wordt het regenwoud ernstig aangetast door menselijke activiteit. Regenwoud wordt gekapt ten behoeve van landbouw, voor palm-, soja- of ananasplantages. Maar ook wegenbouw en de winning van grondstoffen en hout vormen een bedreiging. Meer dan de helft van de regenwouden is hierdoor de afgelopen 50 jaar verdwenen.

De beste manier om het regenwoud te beschermen, is door er zelf stukken van te kopen en te beheren. Zo kan het bos niet economisch worden uitgebuit. Ons doel is om zoveel mogelijk oerwoud te kopen en in stand te houden. Inmiddels is 300 hectare aangekocht en beschermd. Gewoon zoals het is, puur en adembenemend.

Oasebos is CBF en Anbi gecertificeerd.