In samenwerking met Stichting Voedselbosbouw Nederland versterken we middels voedselbossen de biodiversiteit in Nederland. Dit is heel belangrijk! Zij ontwikkelen en exploiteren voornamelijk grootschalige (> 5 ha.) voedselbossen ten behoeve van een duurzame voorziening van behoeften aan onder meer lekker en gezond voedsel, een vitale natuur en een aantrekkelijk biodivers landschap. 

Een voedselbosbouwer ontwerpt, plant en beheert voedselbossen voor mens en natuur. Zij of hij ontwerpt een voedselbos nauwkeurig naar het voorbeeld van een natuurlijk bos met zeven tot negen vegetatielagen waarin overblijvende, eetbare soorten domineren. Je vindt er alles wat in een bos groeit, van bomen, struiken, kruiden en knol- en wortelgewassen tot bodembedekkers, klimplanten en schimmels. Een voedselbosbouwer zorgt ook voor waardevolle landschapselementen zoals hagen, houtwallen en poelen waardoor een voedselbos langzamerhand de rijke, gelaagde structuur krijgt die ook in een natuurlijk bos aanwezig is.

Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is dus veel meer dan een bos waar eetbare soorten in staan; dat is immers het geval in ieder bos. Voedselbosbouwers ontwerpen, planten en beheren voedselbossen als zelfvoorzienende ecosystemen waaruit op termijn het hele jaar kan worden geoogst. Afhankelijk van het seizoen varieert de oogst van diverse soorten fruit, noten, zaden en groenten tot wortels, knollen, paddenstoelen, eetbare bloemen en honing. Daarnaast levert een vitaal voedselbos een rijke ‘oogst’ op aan hoogwaardige natuur, aantrekkelijk landschap en andere nuttige producten zoals hout, medicinale kruiden en zaai- en plantgoed. Een voedselbos is met andere woorden een hartverwarmende verzoening van natuur en landbouw.

Meer bomen zorgt voor meer dieren!

Wist je al dat bomen goed zijn voor de biodiversiteit? Meer (verschillende) bomen, betekent immers meer dieren en insecten. De wortels van de boom zorgen voor meer ondergronds bezoek in je tuin. De schimmels en bacteriën die ontstaan bij de wortels, zijn namelijk een voedingsbron voor veel bodemdiertjes. Op hun beurt, zorgen die bodemdiertjes ook weer voor een beter leefklimaat voor de boom. Een echte vriendendienst! Ook biedt de boom zelf onderdak aan vogels en insecten. Leuk om nieuwe vogels naar je tuin te trekken, gaaf toch? 🙂

Meer weten?

Ga naar onze pagina biodiversiteit om meer te leren over dit onderwerp.