Vanuit de natuuroptiek is het bos rijker naarmate er meer verschillende dieren en planten in voorkomen. Je zou kunnen zeggen: hoe langer de lijst van soorten , hoe waardevoller het bos. We spreken dan van een hoge biodiversiteit.  Aan zeldzame soorten wordt vanzelfsprekend nog meer waarde gehecht. Soorten als de schuwe boommarter, het zeldzame vliegend hert (een grote kever) en bosplanten als dalkruid en salomonszegel maken de soortenlijst van een bos op de zandgronden interessanter. Bij de fauna zijn het de vele insectensoorten die de lijst flink vullen.

Bij de flora van het bos dragen vooral de vele soorten mossen en korstmossen bij aan de soortenrijkdom. Een hoge biodiversiteit betekent ook veel interacties tussen de soorten. Zoals bepaalde paddenstoelen die op dood hout van sparren leven die onmisbaar voedsel vormen voor bepaalde keversoorten.

Over het algemeen geldt: inlandse soorten leveren een grotere bijdrage aan de biodiversiteit. Zo zijn de inlandse eiken voedselbron voor honderden insectensoorten. Op Amerikaanse eiken leeft maar een handje vol. Uit ecologisch oogpunt zijn er feitelijk twee bezwaren tegen de exoten. Allereerst: waar exoten staan is geen ruimte voor inheemse bos (en daar is al zo weinig van in Nederland en Vlaanderen) Daarnaast breiden sommige soorten zich nogal makkelijk uit. De douglas en de snelgroeiende lariks geven soms massaal natuurlijke verjonging en overgroeien dan veelal de inheemse soorten. In bossen waar natuur een belangrijke functie is worden de exoten vaak verwijderd.

In samenwerking met Voedselbosbouw Nederland versterken we middels voedselbossen de biodiversiteit in Nederland.

Meer bomen zorgt voor meer dieren!

Wist je al dat bomen goed zijn voor de biodiversiteit? Meer (verschillende) bomen, betekent immers meer dieren en insecten. De wortels van de boom zorgen voor meer ondergronds bezoek in je tuin. De schimmels en bacteriën die ontstaan bij de wortels, zijn namelijk een voedingsbron voor veel bodemdiertjes. Op hun beurt, zorgen die bodemdiertjes ook weer voor een beter leefklimaat voor de boom. Een echte vriendendienst! Ook biedt de boom zelf onderdak aan vogels en insecten. Leuk om nieuwe vogels naar je tuin te trekken, gaaf toch? 🙂