Partnerschap met Stichting Voedselbosbouw

Partnerschap met Stichting Voedselbosbouw

Eén van onze samenwerkingen op het gebied van biodiversiteit stimuleren is Stichting Voedselbosbouw. Deze Nederlandse stichting plant voedselbossen aan in Nederland. Daarmee draagt de stichting bij aan een duurzame voedselvoorziening. Wat zijn voedselbossen en wat groeit daar dan precies? In deze Boes Bos blog praten we je bij over dit mooie initiatief. We hopen dat wij Stichting Voedselbosbouw een eind op weg kunnen helpen: hoe mooi zou het zijn als er in de toekomst meer plaats is voor voedselbossen? 

Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is een productief ecosysteem dat geplant wordt naar voorbeeld van een natuurlijk bos. In een voedselbos groeit een grote diversiteit aan meerjarige, houtige bomen en planten. Van deze bomen en planten kun je de vruchten, zaden, bladeren en stengels eten. Je kunt het dus zien als biodiverse landbouw, in plaats van eenzijdige landbouwgrond waar maar één gewas groeit.
Een ander kenmerk van voedselbossen is dat ze zelfvoorzienend zijn: ze groeien goed zonder al teveel menselijk ingrijpen.

Het verschil tussen voedselbossen en ‘gewone’ bossen in Nederland

Oerbossen hebben we vrijwel niet meer in Nederland. Alle oude bossen zijn gekapt. De bossen die ervoor in plaats zijn gekomen, zijn aangeplant door mensen. Deze aangeplante bossen bestaan uit percelen van dezelfde soort bomen. Er is vaak weinig variatie en weinig bodemleven in zulke aangeplante bossen.
In een voedselbos zijn minimaal vier vegetatielagen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Schimmels
 • Kleine planten
 • Grotere plantensoorten
 • Hoge kroonbomen (essentieel)

Hoge kroonbomen zijn grote bomen die veel biomassa bevatten. Omdat ze veel bladeren verliezen (en bijvoorbeeld noten), voorzien ze een groot deel van het voedselbos van voedingsstoffen. Bij hoge kroonbomen kun je denken aan bijvoorbeeld kastanjebomen, lindebomen en walnotenbomen.

Waarom is een voedselbos duurzame landbouw?

Met een voedselbos maak je gebruik van de voedselvoorziening van een bos, zonder dat bos te vervuilen of verstoren. Bovendien is een voedselbos duurzaam om de volgende redenen:

 • Voedselbossen dragen bij aan de biodiversiteit in Nederland
 • Bossen nemen CO2 op
 • Voedselbossen worden niet bemest, waardoor er een rijke bodem behouden wordt.
 • Een voedselbos biedt voedsel aan allerlei diersoorten
Voedselbossen hebben een rijke bodem.

Kan iedereen een voedselbos aanplanten?

In theorie kunnen veel mensen een voedselbos aanplanten, al heb je daar in de eerste plaats natuurlijk ruimte voor nodig. Daarnaast zijn er een paar eisen waaraan een voedselbos moet voldoen om daadwerkelijk als ‘voedselbos’ te fungeren. Dit zijn:

 • Een aaneengesloten stuk grond van minimaal 5 hectare
 • Eetbare kruinbomen moeten dominant zijn
 • Naast de eetbare kruinbomen moeten er minimaal 3 vegetatielagen zijn.
 • Geen veehouderij op het perceel van het voedselbos
 • Geen bemesting van het voedselbos.

Er komt dus wel wat kijken bij het aanplanten van een voedselbos. Pas na drie tot vijf jaar kun je voor het eerst oogsten. Wie een voedselbos aanplant, moet dit zien als een investering (in een oogst en de natuur!) op de lange termijn. Je hoeft zo’n bos niet volledig op 'eigen houtje' aan te planten: Stichting Voedselbosbouw begeleidt ondernemers met het aanplanten van een voedselbos, of met het transformeren van een ‘gewoon’ bos in een voedselbos.

Meer voedselbossen in Nederland

Natuurlijk hopen Stichting Voedselbosbouw en Stichting Boes Bos dat voedselbossen in Nederland een steeds groter deel uitmaken van de toekomst. De ambitie van Stichting Voedselbosbouw is om in vijf jaar tijd minimaal 150 hectare voedselbos te realiseren in Nederland. Dit plan heeft de stichting vastgelegd in het programma Duurzame Doorbraak Voedselbosbouw in 2019-2023.

Succesvolle voedselbossen

Goed nieuws is dat steeds meer agrariërs in Nederland belangstellend zijn voor een voedselbos op hun landbouwgrond. Deze voedselbossen zijn onder meer gerealiseerd en/of worden uitgebreid:

 • Voedselbos Eemvallei (Flevoland)
 • Voedselbos Houtrak (tussen Amsterdam en Haarlem)
 • Voedselbos Schijndel (Brabant)
 • Voedselbos Lingehout (Geldermalsen)
 • Voedselbos Ketelbroek (Groesbeek)

Boes Bos draagt bij aan voedselbossen in Nederland, help je mee?

Het bijzondere van voedselbossen is dat ze mens, dier, plant én bodem van voedsel voorzien. Daarmee bieden voedselbossen ons allemaal een stukje toekomst en natuur. Doneer aan Boes Bos en draag bij aan onze B van Biodiversiteit. 25% van alle donaties gaat naar voedselbossen. Zo draag je rechtstreeks bij aan een groene en vruchtbare toekomst, misschien wel bij jou in de buurt.

Back to blog

1 comment

Super inspirerend om te lezen dit! Bedankt voor het delen 💚

Michael

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.